تعداد عنوان ها: 91
آبیاری عمومی
فرید اجلالی؛ مریم دهقان
59,000
آب و فاضلاب روستایی
ماندانا کریمی؛ محمد رضوانی
41,000
ارزیابی محیط زیست
سیدعلی اصغر میرجلیلی؛ سید علیرضا میرجلیلی؛ حسین بری ابرقوئی
50,000
ازدیاد نباتات
جهانگیر عباسی گلپایگانی؛ علی اکبر لعلی نیا
55,000
آزمایشگاه فیزیولوزی تولید مثل
سیما نصری؛ سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی
30,000
اصلاح دام
مرتضی پشمی
33,000
اصول ترمودینامیک
سید جعفر هاشمی
30,000
اصول ترویج و آموزش کشاورزی
حسین شعبانعلی فمی
98,000
اصول کنترل آفات و بیماریهای گیاهی
محمد خانجانی؛ جعفر خلقانی؛ محمد جواد سلیمانی
38,000
اصول مهندسی جنگل
قربان شهریاری
98,000
اصول مهندسی زهکشی
فرید اجلالی؛ مریم دهقانی
55,000
اصول و مبانی مهندسی ژنتیک
محمدعلی ابراهیمی؛ مسعود توحیدفر؛ ائلیاز احمدی نیک
105,000
آفات انباری
احمد بغدادی
61,000
اقتصاد ایران- با تکیه بر روستا
غلامرضا یاوری؛ محمدمهدی فاضل بیگی
34,000
اقتصاد توسعه کشاورزی
خلیل کلانتری؛ حسین شعبانعلی فمی
31,000
اقتصاد کشاورزی
محسن شوکت فدایی؛ ژاله کورکی نزاد
75,000
اکولوژی مرتع
مینا ربیعی
50,000
آمار و احتمالات
علیرضا طالعی
56,000
بازاریابی محصولات کشاورزی
محسن شوکت فدایی؛ بابک پیکرستان
74,000
باغبانی عمومی (تئوری)
روح انگیز نادری
62,000
باغبانی عمومی- عملی
روح انگیز نادری
27,000
بیماریهای گیاهی -عملی
سیدمحمود اخوت
15,000