تعداد عنوان ها: 41
اجرای راه سازی و روسازی راه ها
محمود رضا کی منش
26,000
آزمایشگاه پایگاه داده ها
احمد فراهی؛ جعفر تنها
14,000
آزمایشگاه سیستم عامل
جعفر تنها؛ داود کریم زادگان مقدم؛ احمد فراهی
16,000
آزمایشگاه مدار الکتریکی 1
سیدمحمود نجفیان رضوی
12,000
آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی
سیدمحمود نجفیان رضوی؛ احمد فراهی
18,000
اصول طراحی کامپایلرها
جعفر پورامینی
81,000
اصول کامپیوتر 2
داود کریم زادگان مقدم
62,000
امواج
تیلی. دی آر ترجمه: محمود جنوبی- مهدی سودمند
26,000
بررسی سیستم های قدرت 2
احد کاظمی
117,000
برنامه سازی پیشرفته
داریوش نیک مهر
106,000
برنامه‌سازی پیشرفته C
داود کریم زادگان مقدم
108,000
تحقیق در عملیات 2
حبیبه نظیف
76,000
تحلیل و طراحی الگوریتم ها
جعفر تنها؛ احمد فراهی
10,100
تکنولوژی مصالح ساختمانی
محمودرضا کی منش
87,000
تکنولوژی و مواد روسازی
محمودرضا کی منش
192,000
خلاقیت حل مسئله وتفکر راهبردی
لطف اله فروزنده دهکردی- حسین زارع
46,000
ریاضیات مهندسی
مسعود شفیعی؛ مسعود ساروی
81,000
زبان تخصصی کامپیوتر
مهدی یوسفخانی؛ ناصر آیت؛ احمد فراهی
41,000
ساختمان داده ها و الگوریتم ها
جعفر تنها؛ ناصر آیت
92,000
ساختمانهای گسسته
فاطمه نورانی؛ مریم بازیار قمبوانی؛ زهره حبیبی
112,000
شبکه‌های کامپیوتری (بازنگری شده)
Kurose Ross؛ داود کریم‌زادگان‌مقدم
226,000
فناوری اطلاعات در مدیریت 1 - دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی
افرایم توربانا؛ دوروتی لیدنر؛ افرایم مک لین؛ جیمز وترب؛ حمیدرضا ریاحی؛ پوریا قطره نبی؛ مهدیه توصیفی محمدی؛ حسین صامعی
236,000
فناوری اطلاعات در مدیریت 2 - دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی
افرایم توربان؛ دوروتی لیدنر؛ افرایم مک لین؛ جیمز وترب؛ حمیدرضا ریاحی؛ پوریا قطره نبی؛ مهدیه توصیفی محمدی؛ حسین صامعی
114,000
فناوری اطلاعات در مدیریت 3 - دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی
افرایم حمیدرضا ریاحی-پوریا قطره نبی-مهدیه توفیقی-حسین صامعی؛ دوروتی لیدنر؛ افرایم مک لین؛ جیمز وترب؛ حمیدرضا ریاحی؛ پوریا قطره نبی؛ مهدیه توصیفی محمدی؛ حسین صامعی
222,000