تعداد عنوان ها: 103
آداب و فرهنگ سفر
طاهره شالچیان
63,000
اداره امور سازمان های محلی
ابوالقاسم طاهری
78,000
ارزیابی طرحهای اقتصادی
محمد زاهدی؛ مژگان معلمی
60,000
ارزیابی طرحهای اقتصادی
اصغر ابوالحسنی؛ ابراهیم بهرامی نیا
آشنایی با موزه های جهانگردی
سیدمحسن حاجی سیدجوادی
اصول حسابداری
علی شفیع‌زاده؛ عبد‌الکریم مقدم
34,000
اصول حسابداری 1
عبدالکریم مقدم؛ علی شفیع زاده
87,000
اصول حسابداری 2
یحیی حساس یگانه
144,000
اصول حسابداری 3
عبدالکریم مقدم؛ علی اصغر عیوضی حشمت
71,000
اصول مدیریت تعاونی ها
غلامرضا سلیم
60,000
اقتصاد ایران
جهانگیر بیابانی
70,000
اقتصاد پولی
جهانگیر بیابانی
24,000
اقتصاد خرد
جمشید پژویان
76,000
اقتصاد کلان 1
فرهاد خداداد کاشی
53,000
اقتصاد کلان 2
تیمور رحمانی
53,000
امور مالی بین الملل
مهدی تقوی
59,000
بازاریابی الکترونیکی
میرزا حسن حسینی
76,000
بازاریابی بین المللی
میرزا حسن حسینی
106,000
بازاریابی گردشگری
ابوالفضل تاج زاده نمین
136,000
بازاریابی و مدیریت‌ بازار
ح‍س‍ن‌ ال‍وداری
85,000
بررسی رفتارمصرف کننده
جمشید سالار
82,000
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک با رویکرد تدوین استراتژی
لطف اله فروزنده؛ محمدتقی امینی؛ صمد خباز باویل
81,000
پژوهش عملیاتی 1
عقیله حیدری
66,000