ضوابط و فرایند انتشار اثر


با عنایت به مصوبات هیات امنا و هیات رئیسه دانشگاه مبنی بر لزوم مشارکت مالی پدیدآورندگان در انتشار کتاب، در حال حاضر انتشار هر نوع اثری اعم از درسی و غیردرسی بر اساس ضوابط و فرایندهای زیر در مرکز انتشارات انجام می‌شود.

1- نحوه و شرایط ارسال آثار

- تقاضای انتشار اثر تنها در سامانه مرکز انتشارات (به آدرس press.pnu.ac.ir) انجام می‌شود و مرکز انتشارات از پذیرش آثاری که از طریق مکاتبات استانی یا دانشکده‌ها ارسال می‌شوند، معذور است.

- با عنایت به اینکه در حال حاضر آثار ارسالی با مشارکت مالی پدیدآورندگان منتشر می‌شود، درخواست انتشار اثر، برای عناوینی که قبلاً با عنوان مشابه و توسط سایر اعضای عملی دانشگاه منتشرشده است، امکان‌پذیر است.

- شرایط پدیدآورنده اثر در «آیین‌نامه انتشار کتاب‌های دانشگاه» و نحوه ارسال اثر در صفحه «راهنمای ارسال اثر» در همین سامانه، درج‌شده است.

2- نحوه انجام ارزیابی علمی آثار

- به‌منظور حفظ کیفیت علمی آثار منتشره دانشگاه، داوری و سایر ارزیابی‌های مربوط، برای همه آثار دریافتی برابر مقررات دانشگاه انجام می‌شود.

- هزینه‌های‌ خدمات علمی آثار شامل داوری، ویراستاری علمی و ارزیابی فرهنگی، توسط دانشگاه تأمین و پرداخت می‌شود.

- هزینه داوری و ویراستاری علمی مجدد آثاری که توسط داور و ویراستار علمی غیرقابل‌پذیرش اعلام می‌شود، در صورت موافقت مرکز انتشارات با ادامه فرایند تدوین اثر، توسط پدیدآورندگان پرداخت می‌شود.

3- نحوه انجام خدمات فنی نشر و چاپ اثر

- بعد از انجام خدمات فنی نشر، مرکز انتشارات نسبت اخذ فیپا از کتابخانه ملی و همچنین اخذ مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقدام خواهد کرد. (بدیهی است مسئولیت صحت و سقم مطالب اثر و رعایت حقوق مادی و معنوی درج مطالب دیگران و پاسخگویی به هرگونه ادعایی اعم از مادی یا معنوی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر و رعایت ضوابط نشر کتاب، با پدیدآورندگان اثر است.)

- پرداخت هزینه‌های سایر خدمات نشر از جمله: ویرایش ادبی، ویرایش فنی، نمونه‌خوانی، صفحه‌آرایی و طراحی جلد و همچنین هزینه‌ چاپ حداقل 25 نسخه از چاپ اول کتاب (در چاپ اول 10 نسخه متعلق به نویسندگان و 15 نسخه متعلق به دانشگاه برای ارائه به مراجع ذی‌ربط) برعهده پدیدآورنده است.


برای مشاهده هزینه‌های انتشار اثر به این صفحه مراجعه کنید. 


4- نحوه درج کتاب‌های منتشره در منابع درسی دانشگاه و پرداخت حق‌الزحمه به پدیدآورندگان

- مرکز انتشارت هیچ تعهد و الزامی نسبت به درج کتاب‌های منتشرشده تحت هر عنوانی در منابع درسی ندارد و انتخاب منبع درسی در حیطه اختیارات دانشکده‌ مربوط است. پدیدآورنده اثر می‌تواند به منظور درج کتاب منتشر شده در منابع درسی، درخواست خود را به همراه یک نسخه از اثر منتشر شده، برای بررسی محتوایی و مطابقت آن با سرفصل‌های مصوب درس مورد نظر، به دانشکده مربوط ارائه دهد. بدیهی است دانشکده مربوط در انتخاب یا عدم انتخاب کتاب به عنوان منبع درسی اختیار کامل دارد.

- چنانچه کتاب توسط دانشکده مربوط به عنوان منبع درسی انتخاب و در سامانه گلستان درج شود، مرکز انتشارات می‌تواند برابر ضوابط و مقررات هزینه‌های چاپ‌های بعدی اثر را تأمین نماید و حق‌الزحمه‌ای، بر اساس درصدی از قیمت پشت جلد کتاب اعم از چاپ کاغذی یا الکترونیکی (استاد 11 درصد دانشیار 10 درصد استادیار 9 درصد و مربی 8 درصدبعد از فروش هر پانصد نسخه از کتاب به پدیدآورندگان پرداخت کند.

- چنانچه کتاب در منابع درسی دانشگاه درج نشود، پدیدآورندگان در صورت تمایل می‌توانند در قالب قرارداد جداگانه‌ای با مرکز انتشارات و با سرمایه‌گذاری مالی در چاپ‌های بعدی کتاب، از امکانات سامانه‌های توزیع و فروش کتاب‌های چاپی و الکترونیکی دانشگاه استفاده نمایند، در این صورت مرکز انتشارات اقدام به توزیع و فروش کتاب خواهد کرد و بعد از فروش هر نوبت چاپ، ضمن کسر هزینه‌های توزیع، الباقی مبلغ فروش را به پدیدآورندگان عودت می‌دهد.