راهنمای تدوین کتاب‌های دانشگاه


 به منظور یکسان‌سازی ساختار کتاب‌های منتشره دانشگاه رعایت شیوه‌نامه تدوین کتاب‌های دانشگاه الزامی است و پدیدآورندگان محترم می‌توانند ضمن دریافت این شیوه‌نامه از آدرس زیر، برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه نگارش کتاب‌ با شماره تلفن 22485297 (خانم مبارکی) و نحوه صفحه‌بندی و تنظیم فایل نهایی کتاب با شماره تلفن 22485228 (آقای عالی) تماس حاصل نمایند.

دریافت فایل شیوه‌نامه تدوین کتاب‌های دانشگاه