دفتر تدوین کتب و تولید محتوای آموزشی

دفتر تدوین کتب و تولید محتوای آموزشی

دانشگاه پیام نور بر مبنای آموزش نیمه حضوری و از راه دور شکل گرفته است لذا نقش منابع آموزشی در شکل‌گیری اهداف دانشگاه اهمیت بسزایی دارد. دفتر تدوین طی بیش از دو دهه فعالیت خود مسئولیت تهیه منابع آموزشی را در دانشگاه پیام نور بر عهده داشته و با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات بسترهای لازم را برای تولید کتاب و محتوای آموزش الکترونیکی با بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی شامل : شنیداری، تصویری، متعامل (چند رسانه ای)، تحت وب، Ebook را نیز فراهم آورده است. در گذشته فرایند تولید کتاب بدین نحو بود که مولفین محترم از طریق گروه‌های علمی نسبت به تالیف کتب درسی اقدام می‌نمودند ولی در شرایط جدید فرایند تالیف کتاب از طریق فراخوان و سامانه تدوین منابع آموزشی صورت می‌پذیرد.

عملکرد و آمار

  • تهیه و تولید 1800 عنوان کتاب تاکنون
  • تولید محتوای تحت وب : 325 عنوان درسی
  • تولید لوح فشرده صوتی : 572 عنوان درسی
  • تولیدات تصویری : 233 عنوان درسی
  • لوح فشرده متعامل : 55 عنوان درسی
  • تولید E Book : 80 عنوان درسی
  • تولیدات چندرسانه‌ای 37 عنوان درسی

برای اطلاع بیشتر از عملکرد و وظایف دفتر تدوین و تولید کتب آموزشی دانشگاه پیام نور اینجا را کلیک کنید