برای استفاده بهینه از این سامانه لطفا از مروگر کروم یا فایرفاکس استفاده کنید

برای ارسال اثر، پیگیری و اطلاع از آخرین وضعیت اثر، انجام داوری و ویراستاری علمی ابتدا وارد سامانه شوید


 

تازه‌های‌ نشر (کتاب‌های درسی)

ویرایش: اول
نوع:
تعداد صفحه: 200
ویرایش: اول
نوع:
تعداد صفحه: 400
ویرایش: اول
نوع:
تعداد صفحه: 250
ویرایش: اول
نوع:
تعداد صفحه: 240
ویرایش: اول
نوع:
تعداد صفحه: 300
ویرایش: اول
نوع:
تعداد صفحه: 250
ویرایش: اول
نوع:
تعداد صفحه: 280

تازه‌های نشر (کتاب‌های غیردرسی/فرادرسی)

ویرایش: اول
نوع:
تعداد صفحه: 210
ویرایش: اول
نوع:
تعداد صفحه: 200
ویرایش: اول
نوع:
تعداد صفحه: 150
ویرایش: اول
نوع:
تعداد صفحه: 200
ویرایش: اول
نوع:
تعداد صفحه: 300
ویرایش: اول
نوع:
تعداد صفحه: 400

سامانه‌های مرتبط در دانشگاه