راهنمای تدوین کتاب‌های دانشگاه


 به منظور یکسان‌سازی ساختار کتاب‌های منتشره دانشگاه رعایت شیوه‌نامه تدوین کتاب‌های دانشگاه الزامی است و پدیدآورندگان محترم می‌توانند ضمن دریافت این شیوه‌نامه از آدرس زیر، برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه نحوه نگارشT نحوه صفحه‌بندی و تنظیم فایل نهایی کتاب آقای عالی به شماره تلفن 02122485228  تماس بگیرید.

دریافت فایل شیوه‌نامه تدوین کتاب‌های دانشگاه