راهنمای ارسال اثر


1- ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در سامانه (ارسال آثاری که به صورت گروهی تدوین شده‌اند فقط توسط نویسنده مسئول انجام می‌شود)

2- ورود به سامانه با نام کاربری یا ایمیل و رمز ارسال شده از طریق سامانه 

3- ورود به بخش ارسال و پیگیری آثار در حساب کاربری نویسنده مسئول

4- ورد به بخش ثبت عنوان جدید در حساب کاربری نویسنده مسئول

5- پیگیری فرایند تدوین اثر از طریق سامانه و حساب کاربری نویسنده مسئول

- در صورت بروز هر گونه مشکل در ثبت نام یا ارسال اثر لطفا با آدرس ایمیل tadvin@pnu.ac.ir تماس حاصل نمایید.